Deklaracija

OSNIVAČKA DEKLARACIJA

Dva desetljeća nakon osamostaljenja hrvatske države i slobode izborene u ratu, još nije u potpunosti dovršen proces stvaranja moderne nacije i demokratskog, građanskog društva. Republika Hrvatska suočena je s gospodarskom i političkom krizom, a hrvatsko društvo s dubokom krizom morala i identiteta.

Nepostojanje kvalitetne socijalne strategije doveo je do raslojavanja u društvu.

Hrvatske političke elite ne rade dovoljno na očuvanju nacionalnog suvereniteta koji je neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv. Nedefiniranje nacionalnih interesa pridonijelo je društvenoj i gospodarskoj krizi. Volja i interesi hrvatskih državljana često su zanemareni.

U Hrvatskoj još uvijek nisu dosegnuti suvremeni demokratski standardi. Ljudska prava i slobode često se poimaju kao partikularna kategorija i priznaju se određenim, politički i interesno podobnim skupinama i pojedincima. Vladajuće strukture zanemaruju načelo jednakosti svih hrvatskih državljana. Antidiskriminacijski zakoni ne provode se dosljedno.

Individualna prava i slobode u Republici Hrvatskoj štite se parcijalno, a kolektivna pristrano. To izravno ugrožava temelje demokratskog poretka, a dugoročno dovodi u pitanje i opstojnost Hrvatske kao nacionalne države hrvatskog naroda i svih njezinih državljana. Ovakvom stanju pridonosi i činjenica da se u Hrvatskoj još uvijek nije razvilo autentično građansko društvo.

Hrvatskom dominiraju financijski i medijski povlaštene udruge i interesne skupine koje, u suglasju s dijelovima političkih elita, pod krinkom općeg dobra promiču vlastite političke i ekonomske ciljeve. Slično postupa i veliki dio medija, čije djelovanje nije u službi javnog interesa, već služi promicanju određenih političkih ideja i grupacija.

Javne uvrede i stigmatiziranje (dijelova) hrvatskog naroda, nacionalnih, vjerskih i rasnih manjina pravno se dosljedno ne sankcioniraju niti podliježu odgovarajućoj javnoj kritici.

Unutar takve društvene klime javljaju se i zabrinjavajuće pojave kriminaliziranja hrvatske borbe za slobodu, omalovažavanja hrvatske nacije i rastakanja osjećaja nacionalne solidarnosti i dostojanstva.

Polazeći od navedenih činjenica i vjerujući u nužnost javnog predstavljanja autentičnih interesa i vrijednosti društva kojem pripadamo, s ciljem doprinosa razvoju Hrvatske kao istinske zajednice slobodnih i ravnopravnih državljana, u kojoj će vlast pripadati narodu i proizlaziti iz naroda, predstavljamo Inicijativu za Slobodu, Toleranciju I Nacionalnu Afirmaciju sa slijedećim temeljnim ciljevima:

  1. Poštivanje općih ljudskih prava i sloboda te jednakost i ravnopravnost svih državljana pred zakonom.
  2. Dosljedno promicanje ustavnih načela i njihova primjena u pravnom poretku.
  3. Jačanje hrvatskog nacionalnog identiteta i solidarnosti.
  4. Poticanje javnog političkog djelovanja i aktivnog sudjelovanja u političkom odlučivanju svih sastavnica hrvatskog društva.
  5. Transparentnost procesa političkog odlučivanja.
  6. Poticanje kvalitetne i tolerantne javne rasprave o važnim pitanjima nacije i društva.
  7. Podizanje razine političke pismenosti i kulture.
  8. Otvaranje i dostupnost medijskog prostora svim svjetonazorima, političkim i društvenim opcijama koje ne dovode u pitanje temeljna načela ustavnog poretka Republike Hrvatske.
  9. Suprotstavljanje svakom obliku javnog iskazivanja kolektivne nesnošljivosti i govora mržnje.
  10. Dosljedno suprotstavljanje totalitarnom nasljeđu i svim suvremenim oblicima totalitarizma i neslobode.

Video - tribine

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Prijava / registracijaLogin With Facebook