Vijesti

Udruga ISTINA u sklopu projekta Hrvatska u EU – argumenti 'za' i 'protiv' pokrenula je internet FORUM. Ovim putem pozivamo Vas na argumentiranu raspravu na forumu. Projekt Hrvatska u EU – argumenti 'za' i 'protiv' osmišljen je u svrhu poticanja kvalitetne i tolerantne javne rasprave oko ulaska Hrvatske u EU. Forumom se želi afirmirati hrvatska javna scena oko transparentnosti procesa političkog odlučivanja te podizanje razine političke pismenosti i kulture.

Na više načina, kvalitetnim argumentima «za» i «protiv» želimo otvoriti kvalitetnu javnu raspravu o pitanju ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. U svrhu boljeg informiranja javnosti želimo potaknuti raspravu oko ulaska Hrvatske u EU na podlozi racionalne argumentacije koja se ne temelji na mitovima euroskeptika ili eurofila. Misao vodilja cjelog projekta omogućavanje javnosti da na referendumu ne odlučuje na temelju mitova, iracionalnih strahova ili iluzornih nadanja, već temeljem snage argumenata. 

Video - tribine

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Prijava / registracijaLogin With Facebook