Impressum

Telefon za čitatelje: 095 355 20 23

Info telefon: 095 355 20 23

Glavni urednik

Krešimir Žunić

Art direktor

Dalchy

Urednički kolegij

Pollux
Dalchy
Krešimir Žunić
Bruno Koren
Luka Fizir

Uredništvo

Pollux (Alternativa)
Dalchy (Lifestyle)
Dalchy (Zdravlje)
Krešimir Žunić (Novac)
Krešimir Žunić (Vijesti)

Urednik fotografije

Bruno Koren

Redakcija

tel: +385 95 355 20 23
e-mail: redakcija@istina.hr

Fotografija

Pixabay
Freepic

Poruka i kontakt za čitatelje

IMATE PRIČU? ZOVITE I ŠALJITE!
TELEFON ZA ČITATELJE: + 385 95 355 20 23
MAIL ZA ČITATELJE: istina.hr@istina.hr

Izdavač

Orca media j.d.o.o.
Maksimirska cesta 37
10000 Zagreb
MBS: 081310478
OIB: 52592821635
Trgovački sud u Zagrebu
ŽR: HR6224020061100975975, Erste bank d.d.

Temeljni kapital društva iznosi
10,00HRK

Uprava

Krešimir Žunić – direktor i član uprave

Prodaja medijskih rješenja

tel. +385 95 355 20 23
e-mail: marketing@istina.hr

Marketing

tel. +385 95 355 20 23
e-mail: marketing@istina.hr

Proizvodnja

Bruno Koren
tel. +385 95 355 20 23
e-mail: kontakt@istina.hr

Voditelj digitalnog poslovanja

Bruno Koren
tel. +385 95 355 20 23
e-mail: kontakt@istina.hr