PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Krešimir Žunić

Ive Mašine 3b, Zadar

 

MEDIJIMA; – SVIMA

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Dana 17. svibnja 2020. u RTL-ovoj emisiji Potraga, u pregledu tjedna, najavljen je večerašnji prilog na temu Krešimira Žunića kao suvlasnika nekretnine u Zadru. Nastavno na teatralnu najavu ovim putem slobodan sam se očitovati i podsjetiti prije prikazivanja priloga, na činjenice, kako slijedi:

  • Na temelju članka 24. stavak 4 Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, dana studenoga 2018. godine, resorni ministar gosp. Štromar donio je Pravilnik o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje na sjednici Upravnog vijeća APN-a kao predsjednik Vijeća.
  • Dana 13. studenog 2018. Predsjednik Upravnog vijeća APN-a gosp. Štromar donosi Odluku kojom se daje suglasnost za prodaju stanova u višestambenoj građevini iz Programa POS-a na lokaciji u Zadru, Ive Mašine 3a i 3b,
  • Dana 13. studenog 2018. temeljem Odluke predsjednika Upravnog vijeća APN-a ministra gosp. Štromara, a sukladno elaboratu procjene vrijednosti nekretnine od strane sudskog vještaka s danom 14. lipnja 2018., ministar gosp. Štromar, utvrđuje TRŽIŠNU cijenu najma i otkupnu cijenu m2 stana u visini 975,06 €/m2 koja se dostavlja APN kao provedbenom tijelu MGIPU-a na daljnje postupanje.
  • Dana studenog 2018. gosp. Slavko Čukelj direktor APN-a, kao provedbenog tijela Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, imenovan na prijedlog Ministra Štromara, raspisuje temeljem prethodne suglasnosti Ministra gosp. Štromara Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova na lokaciji POS Zadar za 3 stana (Ive Mašine 3, 3a i 3b) i objavljuje ga na stranicama APN-a i u Zadarskom listu.
  • Dana 03. 12. 2018. Povjerenstvo za najam kojeg nisam član niti sam ikad postupao u radu istog, imenovano odlukom direktora APN-a gosp. Čukelja koji je predložen od strane gosp. Štromara a imenovan na Vladi RH, na svojoj sjednici donosi zaključak da uvjete za sklapanje ugovora o najmu ispunjava kandidat Marko Žunić koji je prvi predao potpuni zahtjev te će se s istim sklopiti Ugovor  o najmu nekretnine (koji sukladno Pravilniku, kao i stotine drugih stanova u najmu iz Programa POS-a dopušta otkup nekretnine u skladu s odlukama gosp. Štromara kojima se dopušta najam, prodaja, iznos najamnine kao i iznos kupoprodajne cijene).
  • U travnju 2020. temeljem naloga Ministra, Štromara, Samostalna služba za unutarnju reviziju, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi Konačno revizijsko izvješće o postupku dodjele stanova iz Programa DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (Klasa: 023-03/20-06/1; Urbroj: 531-02-20-1)u kojem uz manje preporuke ne nalazi protupravnosti, nezakonitosti niti bilo koja druga kaznena inkriminirajuća djela koja se impliciraju u medijima odnosno revizijski tim u NALAZU 6.  navodi kako „Uvidom u zahtjeve za davanje stanova u najam utvrđeno je da je Povjerenstvo postupalo sukladno javnim pozivima“.
  • Slijedom narečenog, a imajući u vidu da je kupoprodaja iznajmljene nekretnine realizirana u skladu s Pravilnikom, Zaključkom povjerenstva, po cijeni i uvjetima propisanim od strane Ministra gosp. Štromara te nije protivna nalazu revizije a ja nisam dužnosnik bio niti tada a niti sada kad ovo pišem, nisam suglasan sa objavom nikakvih priloga u medijima o meni te osim što ne mogu autorizirati objave o meni, mogu se samo nadati da nakon ovog neće biti naknadnih odmazda poput političkih smjena stručnih suradnika u APN-u (kao nedavni slučaj derogiranja odgovornosti Ministra) pa čak i intervencije u revizijsko izvješće.
  • Zaključno, derogiranje objektivne i političke odgovornosti Ministra Štromara za rad provedbenog tijela (APN-a) i prozivanje istog tijela pa i mene kao svojevremenog čelnika kojeg je ministar Štromar predložio Vladi za direktora a koje postupa po njegovim uputama i koje nije ovlašteno za donošenje odluka u predmetnoj realizaciji, za mene je dalo preskupu cijenu a na žalost i za dio mojih suradnika. Naravno, nitko me ništa i nikad službeno nije kontaktirao u bilo kojoj istražnoj ili drugoj pravnoj radnji.
  1. svibnja 2020.

 

istinahr_wp507

https://istina.hr

Leave a Reply

Your email address will not be published.